Жаңы шериктештик Кыргызстандын түштүгүндө сүт өндүрүшүнө дем берет