Караколдогу айрым бизнес ээлери жайкы жана кышкы туристтик сезон убагында алар резервациялардын 40 пайызын Booking.com сайты аркылуу келээрин айтышат