«Фрунзе» супермаркеттери менен коммерциялык байланыш