АКШ Кыргыз Республикасы жана БУУ менен СПИДке күрөштө өнөктөшүүдө