соттук экспертизалардын Мамлекеттик борборунун имаратынын ачылышы