БИШКЕКТЕГИ АКШ ЭЛЧИЛИГИ ОН-ЛАЙН АУКЦИОН ӨТКӨРҮҮДӨ

Колдонулган үй эмеректер, электр буюмдар жана офис жабдыктар сатылат. Кызыккандар катышууга чакырылат.

Аукцион 2022 жылдын 1 октябирында башталат.

Катышуу жана кошумча маалымат алуу үчүн сайтка катталуу керек: https://online-auction.state.gov