Жайкы окуу лагерлери башталгыч мектеп окуучуларын китеп окууга тартат