Жайкы окуу лагерлери башталгыч мектеп окуучуларын китеп окууга тартат

2016-жылдын 18-августу

Бишкек, Кыргызстан – aвгуст айында Нарын, Ысык-Көл, Талас, Ош жана Баткен облустарынан 73 мектептин башталгыч класстын 1500 окуучусу, билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте USAID тарабынан уюштурулган жайкы окуу лагерлеринде катышып жатышышат. Жогорудагы иш-чаранын негизги максаты – башталгыч класстардын окуучуларына интерактивдүү саамалык аркылуу окуу жылында алган билимдерин жакшыртуу болуп эсептелет.

Аталган «окуу лагерлери» USAIDдин «Бирге окуйбуз» долбоорунун алкагында уюштурулуп, балдардын сабаттуулугун жогорулатуу жана билим алуу үчүн өтө маанилүү болгон китеп окуу маданиятын жакшыртуу максатында иштелип чыккан. Бир күндүк лагерде, биринчи класстан төртүнчү класска чейинки окуучулар өздөрүнүн сүйүктүү аңгемелерин окушуп, оюн-зоок уюштурушуп, өздөрү китеп жасашып, жакшы көргөн баатырларынын сүрөттөрүн тартышат.

«Окуу лагерлери башталгыч класстардын окуучуларынын окуу кызыкчылыктарын арттырып, аларга жай бою окууга өбөлгө түзөт, жана балдарды күзүндө башталчу окуу жылына даярдайт», – дейт Фазылова Зульфия, Лейлек районундагы башталгыч мектеп мугалими.

USAID «Бирге окуйбуз» долбоору 2013-жылы башталгандан бери 1400дөн ашык окуу лагерлери жана мектептен тышкаркы иш-чараларды уюштурду. Бул иш-чараларга, жалпы өлкө боюнча 28 миң башталгыч мектептердин окуучулары катышышты.

«Окуу лагерлери» башталгыч класстардын окуу көндүмдөрүн жакшыртууга багытталган «Бирге окуйбуз» долбоорунун бир бөлүгү. Андан тышкары, USAID Билим берүү жана илим министрлиги менен жаңы окуу стандарттарды жана колдонмолорду иштеп чыгууда, мугалимдерди даярдоодо жана окуучулардын окуу көндүмдөрүн баалоодо, ошондой эле өлкө боюнча китеп окууга жалпы кызыкчылкты арттыруу үчүн коомдук иш-чараларды уюштурууда кызматташып келет.