USAID Кыргызстандын мектептерине жана китепканаларына 285 миң китеп тапшырды