КРнын бүткүл аймагындагы мектеп окуучулары күнүмдүк тамактануусунда кефир алышат