АКШ жаш балдар китепканаларына 130 миң китеп берет