Дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгын майрамдоо