Ош облусунун мектептери АКШдан тамак-аш азыктарын алышат