Жаңы жергиликтүү кылмыштарды алдын алуу борборунун ачылышы