Алан Мельтцер C5 + 1 жаштар кеңешинин ачуу аземине катышты