АКШ өкмөтү адам сатууга каршы аракеттердин күчөтүлгөндүгүн белгиледи