АКШнын Кыргыз Республикасындагы дайындалган элчиси Дональд Лу менен таанышыңыздар!