Демократия үчүн өнөктөштүк: АКШ Конгресси менен Жогорку Кенештин ортосундагы байланыштар