Жаңы цех жылына 600 тонна жемишти кайра иштете алат