Түркиядагы туристтик көргөзмөдө Кыргызстан өзгөчө стенд үчүн сыйланды