Кыргызстандык гиддер эл аралык сертификацияга ээ болушту