Элчилик

Кыргыз Республикасындагы АКШ Элчилиги

Бишкек шаары, 720016
Тынчтык кең көчөсү 171
Тел.: +996 312 597 000
Факс: +996 312 597 744

Элчилик жөнүндө көбүрөөк билиңиз