Чакан медиа гранттар программасы 2021

Гранттык өтүнмөлөрдү кабыл алуу

 

АКШ элчилигинин Коомчулук менен байланыш бөлүмү (PAS) элчиликтин Чакан медиа гранттар программасы аркылуу төмөндө көрсөтүлгөндөй  – гранттык өтүнмөлөрдү кабыл алуу аркылуу – каржылоо мүмкүнчүлүгүбар экендигин кубануу менен билдирет.

Бардык документтер 2021-жылдын 13-июлуна (бул күн да кошо эсептелинет) чейин тапшырылышы керек.

Бул программа Кыргызстандын коммерциялык эмес, өкмөттүк эмес уюмдарына (БӨУ) жана медиа тармагында иштеген бирикмелерге, ошондой эле көзкарандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарына (ЖМК) чакан гранттарды берүү жолу менен Кыргыз Республикасынын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өнүгүшүн жана анын коомдогу ролун колдойт. Мамлекеттик органдарга өтүнмө тапшыруу үчүн талапка жооп берген бейөкмөт уюмдар жана көзкарандысыз массалык маалымат каражаттары менен бирге иштөө сунушталат.

Гранттын максималдуу суммасы 50,000 АКШ долларынан ашпоого тийиш. Коомчулук менен байланыш бөлүмү болгон каражатка жараша конкурстук негизде гранттарды ыйгарат.

PAS техникалык окутууну жана кесиптик журналистиканы колдоо программаларын сунуштайт. Бул программалар көз карандысыз жана жоопкерчиликтүү журналистиканы колдоо аркылуу маалыматтын эркин агымын жана сөз эркиндигин алга жылдырышы керек. Программалар ачык-айкындуулук жана объективдүүлүк менен отчет берүү, көзкарандысыздыкты сактоо жана туруктуулукту камсыз кылуу үчүн медиа уюмдардын потенциалын жана туруктуулугун бекемдөөгө багытталууга тийиш.

Чакан медиа гранттар программасы АКШ элчилигинин миссиясынын максаты – кеңири камтуучу жана отчеттуу демократияны колдоо. Бул көзкарандысыз медианын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, натыйжада балансталган жана жергиликтүү маанидеги медиа өнүмдөрдү, ошондой эле альтернативдүү медиа баяндарды өндүрүүнү көбөйтүүгө багытталган.

Программа ошондой эле Кыргыз Республикасынын коммерциялык эмес, бейөкмөт уюмдарынын (БӨУ) жана медиа чөйрөсүндө иштеген ассоциациялардын өнүгүшүн колдойт. Жергиликтүү инновациялык стратегиялар аркылуу программа төмөнкүдөй быгаттар артыкчылыкка ээ болушу мүмкүн:

 • пресса жана басма сөз эркиндиги,
 • көз караштардын артүрдүүлүгү жана учурдагы маселелерди ачык талкуулоо,
 • жамааттын мүчөлөрү жана бийлик өкүлдөрү ортосундагы диалог,
 • улуттар аралык жана диндер аралык диалог,
 • өкмөттүн ачык-айкындуулугун жана жактоо ишин өркүндөтүү,
 • коррупция менен күрөшүү,
 • аймактык коопсуздукту жана туруктуулукту чыңдоо,
 • адам сатуу, зомбулук экстремизм жана уюшкан кылмыштуулук сыяктуу трансулуттук коркунучтарга каршы туруу,
 • ишкердикти жана чакан бизнести өнүктүрүү демилгелерин чыңдоо,
 • калктын кабардар болуусун жогорулатуу жана климаттын өзгөрүшү жана абанын булганышы менен күрөшүү аракеттерине катышуу жана
 • Кыргызстандын жарандык коомуна жана өкмөткө алардын COVID-19га каршы аракеттерин күчөтүүгө жардам берүү.

ТАРЖЫМАЛ

Кыргыз Республикасында жалпыга маалымдоо каражаттары (ЖМК) аймакта эң эркин болсо дагы, бир нече маалымат каражаттары чындап көзкарандысыз жана тармак өзүн-өзү цензурадан, кесипкөйлүктүн жетишсиздигинен жана каржылык туруксуздуктан жапа чегип келет. Дезинформация жана адаштыруу маалымат такай таратылып турат. Көзкарандысыз маалымат каражаттары репортаж субъекттери тарабынан куугунтукка, коркутууларга жана негизсиз жалаа жабуу боюнча соттук териштирүүлөргө дуушар болуп келишет.

“Чакан Медиа гранттар” программасы АКШ элчилигинин миссиясынын максаты болуп, кеңири камтылган жана жоопкерчиликтүү демократияны колдойт. Бул көзкарандысыз медианын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, натыйжада балансталган жана жергиликтүү маанидеги медиа өнүмдөрдү, ошондой эле альтернативдүү медиа баяндарды өндүрүүнү көбөйтүүгө багытталган. Программа ошондой эле Кыргыз Республикасынын коммерциялык эмес, бейөкмөт уюмдарынын (МЭУ) жана медиа чөйрөсүндө иштеген ассоциациялардын өнүгүшүн колдойт. Жергиликтүү инновациялык стратегиялар аркылуу программа төмөнкүдөй саясаттын артыкчылыктуу маселелерин чечиши мүмкүн:

 • сөз жана басма сөз эркиндиги,
 • көз караштардын плюрализми жана учурдагы маселелерди ачык талкуулоо,
 • жамааттын мүчөлөрү менен бийлик органдарынын ортосундагы диалог,
 • улуттар аралык жана диндер аралык диалог,
 • Өкмөттүн ачык-айкындуулугун жана адвокаттык ишин өркүндөтүү,
 • коррупция менен күрөшүү,
 • аймактык коопсуздукту жана туруктуулукту чыңдоо,
 • адам сатуу, зомбулук экстремизм жана уюшкан кылмыштуулук сыяктуу трансулуттук коркунучтарга каршы туруу,
 • ишкердикти жана чакан бизнести өнүктүрүү демилгелерин чыңдоо,
 • калктын маалымдуулугун жогорулатуу жана климаттын өзгөрүшүнө жана абанын булганышына каршы күрөшүү аракеттерине катышуу жана
 • Кыргызстандын жарандык коомуна жана өкмөткө алардын COVID-19 реакциясын күчөтүүгө жардам берүү.

КИМДЕР КАТЫША АЛАТ

Чакан медиа гранттар программасы чакан гранттарды конкурстук түрдө берүү менен Кыргыз Республикасынын медиа институттарынын өнүгүүсүн колдойт:

 • Кыргыз Республикасында катталган коммерциялык эмес, өкмөттүк эмес уюмдар жана бейөкмөт уюмдар жана медиа чөйрөсүндө иштеген бирикмелер; жана
 • Кыргыз Республикасында катталган көзкарандысыз медиа уюмдар.

Мамлекеттик органдарга арыз берүү үчүн талапка жооп берген бейөкмөт уюмдар жана көз карандысыз медиа уюмдар менен иштөө сунушталат. Америкалык же башка үчүнчү өлкөлөрдүн уюмдары же жеке адамдары ушул программанын алкагында грант алууга укугу жок.

 1. Уюмдар башка жактар ​​менен суб-контракт түзүшү мүмкүн, бирок бир гана коммерциялык эмес, мамлекеттик эмес уюм сыйлыктын негизги ээси боло алат. Башка субъекттер менен суб-контракт түзүүдө, сунушта ар бир уюмдун милдеттери так аныкталууга тийиш.
 2. Сыйлык алуу укугуна ээ болуу үчүн, бардык уюмдарда уникалдуу жактын идентификатору болушу керек (Маалыматтардын Дүйнөлүк Системасы / Дун жана Брэдстриттин DUNS номери), ошондой эле www.SAM.gov сайтында жарактуу каттоодон өтүшү керек. Документтерди тапшыруунун бир бөлүгү катары, арыз ээлери SAM каттоосуна биринчи кадам катары DUNS номерин алгандыгын көрсөтүшү керек.
 3. Бул каржылоо мүмкүнчүлүгү үчүн чыгымдарды бөлүштүрүү же дал келтирүү талап кылынбайт.
 4. Сыйлыкка чейинки чыгымдар, адатта, бул каржылоо мүмкүнчүлүгү үчүн жол берилген чыгым эмес, бирок ар бир жагдай боюнча каралышы мүмкүн.
 5. Бул сыйлык төмөнкүлөргө жол бербейт:
 • Партиялык саясий ишмердүүлүккө байланыштуу долбоорлор;
 • Кайрымдуулук же өнүгүү иштери;
 • Курулуш долбоорлору;
 • Конкреттүү диний иш-аракеттерди колдогон долбоорлор;
 • Каражат топтоо өнөктүктөрү;
 • Белгилүү бир мыйзамдар же программалар боюнча лоббизм;
 • Илимий изилдөө же сурамжылоолор;
 • Коммерциялык долбоорлор;
 • Негизинен уюмдун өсүшүнө же институционалдык өнүгүүсүнө арналган долбоорлор;
 • Учурдагы долбоорлорду кайталаган долбоорлор; же
 • Мыйзамсыз аракеттер.

Программанын талаптары, максаттуу аудиториялары, максаттары жана милдеттери жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн, каржылоо мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө билдирүүнү (NOFO) караңыз.

Документтерди тапшыруунун акыркы күнү:

Арыздар 2021-жылдын 13-июлуна чейин, Бишкек убактысы боюнча саат 23: 59га чейин кабыл алынат. Сыйлык өз убагында тапшырылгандыгын аныктоо максатында, PAS Grants.gov тарабынан берилген убакыт мөөрүн колдонот. Эгерде уюмдар жогоруда белгиленген мөөнөттү сактабаса, анда алардын арызы жараксыз деп табылат жана каржылоо үчүн каралбайт. Эгерде ММКнын чакан гранттар программасын тандоо боюнча комиссиянын отурумунан кийин дагы деле болсо каражат болсо, PAS ушул финансылык жылы дагы бир Медиа Чакан Гранттар программасын NOFO жарыялай алат.

Арыздарды тапшыруу процесси: Арыз берүүчүлөрдүн эки жолдомосу бар. Талапкерлер өз арыздарын төмөндө келтирилген А тапшыруу методу же В ыкмасы менен колдоно алышат.

Сунуш берүү ыкмасы А: Бардык материалдарды түздөн-түз төмөнкү электрондук почта дарегине жөнөтүү: BishkekProjectProposals@state.gov  Электрондук дареги аркылуу BishkekProjectProposals@state.gov электрондук почта аркылуу билдирүү жөнөтүүнү каалаган талапкерлер электрондук почтанын тематикалык жерине Каржылоо мүмкүнчүлүгүнүн аталышын жана Каржылоо мүмкүнчүлүгүнүн номерин камтышы керек.

Сунуш берүү ыкмасы Б: Бардык өтүнмө материалдарын Grants.gov  аркылуу тапшыруу. Grants.gov аркылуу кайрылууну каалагандар үчүн, http://www.grants.gov дарегинен арыз берүү процесси боюнча толук көрсөтмөлөр бар. Grants.govго байланыштуу суроолор боюнча, Grants.gov Байланыш борборуна 1-800-518-4726 (АКШ акысыз номери) номери аркылуу чалыңыз же эл аралык чалуучулар үчүн: 1-606-545-5035. Техникалык колдоо https://www.grants.gov/support.html дареги боюнча же support@grants.gov электрондук дареги аркылуу жеткиликтүү болушу мүмкүн. BishkekProjectProposals@state.gov техникалык суроолор боюнча жардам бере албай тургандыгын же талапкерлер Grants.gov менен байланышкан көйгөйлөрүн эске алышы керек.

Арыздар англис тилинде тапшырылышы керек, бирок талапкерлер өз сунуштарын орус же кыргыз тилиндеги варианттары менен толуктоону тандашса болот, жана акыркы гранттык келишимдер англис тилинде түзүлөт.

Белгиленген мөөнөттөн кийин берилген, толук эмес, өтүнмөнүн формасына ылайык келбеген же берилген шаблон боюнча берилбеген өтүнмөлөр жокко чыгарылат.

Сураныч, толук пакеттерди BishkekProjectProposals@state.gov дарегине “ Чакан Медиа гранттар программасы” деген темада жөнөтүңүз.

Кошумча маалымат алуу үчүн АКШнын Кыргызстандагы элчилигиндеги Демократия комиссиясынын тобуна PASBishkek@america.gov электрондук почтасы аркылуу кайрылыңыз. (Өтүнмөлөрүңүздү ушул электрондук дарекке жөнөтпөңүз).