Демократиялык Комиссия

АКШ Элчилигинин коомчулук менен байланыш бөлүмү АКШнын Демократиялык Комиссиясынын чакан гранттар программасын алып барат. Бул программа бейөкмөт уюмдарга, академиялык же илим изилдөөчүлүк институттарга жана башка уюмдарга чакан өлчөмдөгү гранттарды берет. АКШ Элчилигинин алдындагы  АКШнын Демократиялык Комиссиясы 1994-жылы уюшулуп,  элчилик Кыргызстанда демократия менен демократиялык баалуулуктардын кеңири жайылышын, мыйзамдын үстөмдүгү менен адам укугун урматтоого негизделген жарандык коомдун өнүгүүсүн колдоо максатын көздөгөн. Демократиялык Комиссиясы болгон каражатка жараша конкурстук негизде грант берет.

Гранттык арыздарды кабыл алуу:

АКШ Элчилиги Демократиялык Комиссиясы гранттык арыздар үчүн катарындагы конкурсун жарыялайт. Бардык документтер 2019-жылдын 24-ноябрына (кошо эсептелинет) чейин тапшырылышы керек. Бул программа Кыргыз Республикасында демократияны жана жарандык коомду өнүктүрүү максатында коммерциялык эмес, бейөкмөт уюмдарына жана бирикмелерине, ошондой эле көз каранды эмес массалык маалымат каражаттарына чакан гранттарды колдоого багытталган. Мамлекеттик органдарга ӨЭУлар менен биргелешип иштөөсүү сунушталат. Суралган максималдуу сумма 50,000 АКШ долларынан ашпоого тийиш, орточо гранттын суммасы $ 30,000 түзөт.

Артыкчылык берилген темалар

 • Калктын аялуу топторунун өзгөчө аялдардын жана жаштардын арасындагы Социалдык ишкердүүлүгүн өнүктүрүү жана бизнес мүмкүнчүлуктөрүн кеңейтүү, бизнес климатты жана экономикалык жактан өз алдынчалуулугун жана туруктуу өнүгүүсүн алдыга жылдыруу (коммерциялык долбоорлор, бизнес ачуу жана стартаптар колдоого алынбайт)
 • Маалымат менен эркин алмашуу, көз карандысыз жана профессионалдуу журналистиканы өнүктүрүү, анын ичинде, медиа жана журналистика боюнча тренинг
 • Мамлекеттик иш-чаралардын ачык-айкындыгы, мамлекеттик бюджетинин түзүү негиздери жана чечимдердин кабыл алуу процесси жөнүндө жарандардын маалымдуулугун жогорулатуу, анын ичинде анти-коррупция иш-аракеттери.
 • Зордук-зомбулук экстремизмине каршы күрөшүү үчүн калктын аялуу топторунун арасында тынчтык жана бейпилдикти жайылтуу, коомдук жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн түзүү, ошондой эле Кыргызстанга кайтып кележаткандарды реабилитациялоо жана алардын реинтеграциясына тиешелүү иш-чараларды ашыруу, жана ошондой эле тынчтык диалогду илгерилетүү үчүн массалык маалымат каражаттары жана социалдык медиа менен иштөө;
 • Гендердик негизиндеги зомбулуктун жабырларына юридикалык жардам көрсөтүү жана айылдык аялдардын өз укуктары тууралуу билиминин, ошондой эле гендердик негизде зомбулук тууралуу маалыматтуулугун жогорулатуу, анын ичинде экономикалык өз алдынчалуулукка жетишүүсүнө жана мүмкүнчүлүктөрүнө колдоо көрсөтүү.
 • Чыр-чатактын алдын алуу, анын түпкү себептерин жана чечүү жолун аныктоо, бир талаш-тартыштын зордук-зомбулукка күчөп кетишине четтетүү үчүн иштелип чыккан иш-чараларды камтыйт. Бул этностор аралык толеранттуулукту жана түшүнүү, ошондой эле чек ара иш-аракеттерди камтышы мүмкүн.

Мүмкүн болгон башка багыттар

 • Калктын бардык катмарынын укуктарын коргоо үчүн активдүү жарандык коомду алга жылдыруу
 • Мамлекет менен жарандык коомдун ортосундагы социалдык өнөктөштүктү жана диалогду күчөтүү
 • Мыйзамдын үстөмдүүлүгүн жана укуктук реформаларды жогорулатуу
 • Диндер жана этностор аралык диалогду жана дин тутуу эркиндигин күчөтүү (бир динди жогору же төмөн коё турган диний жамааттарга же иш чараларга каржылоо берилбейт)
 • Адам сатуунун алдын алуу
 • Экосистемалар жана жаратылыш ресурстарын туруктуу башкарууну түшүнүү акрылуу калктын маалымдуулугун жогорулатуу.

Документтердин толук пакети төмөнкүлөрдү камтыйт:

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган, толук же туура эмес толтурулган, түзүлүшү туура келбеген же эскирген түрдө толтурулган арыздар жараксыз болуп эсептелинет. Документтердин толук топтому “Демократиялык Комиссия үчүн” деген тема менен BishkekProjectProposals@state.gov электрондук дарегине жөнөтүгө зарыл.

Арыз формасынын жаңыланган жана толук көрсөтмөлөрү менен элчиликтин баракчасындагы “Демократиялык Комиссия” бөлүмүнөн https://kg.usembassy.gov/education-culture/democracy-commission/   ошондой эле www.grants.gov сайтында таанышууга болот. Кеңири маалымат алуу үчүн BishkekProjectProposals@state.gov  электрондук дареги аркылуу байланышсаңыз болот.