Демократиялык Комиссия

АКШ Элчилигинин коомчулук менен байланыш бөлүмү АКШнын демократияны өнүктүрүү Комиссиясынын чакан гранттар программасын алып барат. Бул программа өкмөттүк эмес уюмдарга, академиялык же илим изилдөөчүлүк институттарга жана башка уюмдарга чакан өлчөмдөгү гранттарды берет. АКШ Элчилигинин алдындагы АКШнын демократияны өнүктүрүү Комиссиясы 1994-жылы уюшулуп, элчилик Кыргызстанда демократия менен демократиялык баалуулуктардын кеңири жайылышын, мыйзамдын үстөмдүгү менен адам укугун урматтоого негизделген жарандык коомдун өнүгүүсүн колдоо максатын көздөгөн. Демократияны өнүктүрүү Комиссиясы болгон каражатка жараша конкурстук негизде грант берет.

Гранттык арыздарды кабыл алуу:
АКШ Элчилиги Демократияны өнүктүрүү комиссиясы гранттык арыздар үчүн катардагы конкурсун жарыялайт. Бардык документтер 2019-жылдын 13-майына (кошо эсептелинет) чейин тапшырылышы керек. Бул программа Кыргыз Республикасында демократияны жана жарандык коомду өнүктүрүү максатында коммерциялык эмес, бейөкмөт уюмдар менен бирикмелерине, ошондой эле көз каранды эмес массалык маалымат каражаттарына чакан гранттарды бөлүү жана колдоого багытталган. Мамлекеттик органдарга ӨЭУлар менен биргелешип иштөө сунушталат. Суралган максималдуу сумма 50,000 АКШ долларынан ашпоого тийиш, орточо гранттын суммасы $ 25,000 түзөт.

Артыкчылык берилген темалар

• Экономикалык көз карандысыздыкты жана туруктуу өнүктүрүү үчүн өзгөчө аялдардын, жаштардын жана калктын аялуу топторунун арасында экономикалык мүмкүнчүлуктөрдү кеҢейтүү жана ишкердүүлүктү өнүктүрүү (коммерциялык долбоорлор, бизнес ачуу жана стартаптар колдоого алынбайт)
• Маалыматтардын эркин алмашуу, көз карандысыз жана профессионалдуу журналистиканы өнүктүрүү
• Мамлекеттин ишинин ачык-айкындыгы, мамлекеттик бюджетти түзүүнүн негиздери жана чечимдерди кабыл алуу процесси жөнүндө жарандардын маалымдуулугун жогорулатуу
• Тынчтыкты жана бейпилдикти жайылтуу аркылуу зордук-зомбулук экстремизмине каршы күрөшүү, калктын аялуу топтору үчүн башка коомдук жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, ошондой эле тынчтык диалогду илгерилетүү үчүн массалык маалымат каражаттары жана социалдык медиа менен иштөө;

Мүмкүн болгон башка багыттар

• Калктын бардык катмарынын укуктарын коргоо үчүн активдүү жарандык коомду алга жылдыруу
• Мамлекет менен жарандык коомдун ортосундагы социалдык өнөктөштүктү жана диалогду күчөтүү
• Мыйзамдын үстөмдүүлүгүн жана укуктук реформаларды жогорулатуу
• Диндер жана этностор аралык диалогду жана дин тутуу эркиндигин күчөтүү (бир динди жогору же төмөн коё турган диний жамааттарга же иш чараларга каржылоо берилбейт)
• Адам сатуунун алдын алуу
• Экосистемалар жана жаратылыш ресурстарын туруктуу башкарууну түшүнүү акрылуу калктын маалымдуулугун жогорулатуу.

Документтердин толук пакети төмөнкүлөрдү камтыйт:
• Англис жана орус / кыргыз тилинде арыз
• Англис жана орус / кыргыз тилинде бюджет
• Англис жана орус / кыргыз тилинде долбоордун логикалык үлгүсү
• Адилет министрлигинен ӨЭУнун каттоо жөнүндө күбөлүк көчүрмөсү.

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган, толук же туура эмес толтурулган, түзүлүшү туура келбеген же эскирген түрдө толтурулган арыздар жараксыз болуп эсептелинет. Документтердин толук топтому “Демократиялык Комиссия үчүн” деген тема менен BishkekProjectProposals@state.gov электрондук дарегине жөнөтүлсүн.

Арыз формасынын жаңыланган жана толук көрсөтмөлөрү менен элчиликтин баракчасындагы “Демократиялык Комиссия” бөлүмүнөн таанышууга болот https://kg.usembassy.gov/education-culture/democracy-commission/. Кеңири маалымат алуу үчүн BishkekProjectProposals@state.gov электрондук дареги аркылуу байланышсаңыз болот.