Демократиялык Комиссия

АКШ Элчилигинин коомчулук менен байланыш бөлүмү АКШнын демократияны өнүктүрүү Комиссиясынын чакан гранттар программасын алып барат, бул программа өкмөттүк эмес уюмдарга, академиялык же илим изилдөөчүлүк институттарга жана башка уюмдарга чакан өлчөмдөгү гранттарды берет. АКШ Элчилигинин алдындагы  АКШнын демократияны өнүктүрүү Комиссиясы 1994-жылы уюшулуп,  элчилик Кыргызстанда демократия менен демократиялык баалуулуктардын кенири жайылышын, мыйзамдын биринчилиги менен адам укугун  урматтоого негизделген жарандык коомдун өнүгүүсүн колдоо максатын көздөгөн. Демократияны өнүктүрүү Комиссиясы болгон каражатка жараша конкурстук негизде грант берет.

Грант берүү боюнча сунуштар

АКШ Элчилиги 2018-жылы  демократияны өнүктүрүү Комиссиясынын чакан гранттар программасынын алкагында конкурс  жарыялаган. Бул программа Кыргызстандагы демократиялык институттар менен жарандык коомду  өнүктүрүү боюнча  кыргыздын коммерциялык, өкмөттүк эмес уюмдары менен бирикмелерине, жарандык коомдун коммерциялык эмес уюмдарына (ЖКУ) жана массалык маалымат каражаттарынын көз каранды эмес жергиликтүү уюмдарына чакан гранттарды бөлүү менен колдоо көрсөтөт. Мамлекеттик органдарга ӨЭУлар менен биргелешип иштөө сунушталат. Америкалык жана башка донор өлкөлөрдүн  уюмдары менен жеке адамдары бул программанын алкагында грант алууга укугу жок. Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнүн уюмдарынын катышуусу индивидуалдуу негизде, аймактык кызматташтыкты өнүктүрүүгө көмөкчү боло турган жагдайда гана конкурска катыша алат. Учурда  Демократиялык комиссиядан грант алгандар башка гранттар жабылмайынча жаңы каржылоо үчүн билдирүү берүүгө укугу жок. Гранттын жогорку чеги 50 000 $ , орточо өлчөмү 25 000 $ же андан азыраак өлчөмдө.

Долбоордун болжолдуу темалары:

 • Элдин бардык катмарынын жарандык укуктарын алга жылдырууга көмөкчү боло турган күчтүү жарандык коомду калыптандырууга өбөлгө болуу.
 • Маалыматтардын эркин агымы (анын ичинде көз каранды эмес массалык маалымат каражаттарын колдоо кирет).
 • Жарандык билим берүү жана өкмөт менен мекемелердин жүргүзгөн иштерин терең түшүнүү багытындагы маалыматтык- пропагандалык иштер.
 • Өкмөттүн ишинин ачык-айкындыгы, мамлекеттик финансы жана чечимдерди кабыл алуу жаатындагы иштерин жарандарга түшүндүрүү.
 • Укуктун биринчилиги менен укуктук реформаларды алга жылдырууга жарандык коомдун катышуусу.
 • Аймактар аралык, улуттар аралык диалог жана чыр-чатактардын себебин чечүү.
 • Диний эркиндик.
 • Күч колдонулуучу экстремизмге каршы күрөш.
 • Адам сатууга каршы күрөш.
 • Айрыкча аялдардын, жаштар менен социалдык аз камсыз болгон топтордун экономикалык мүмкүнчүлүктөрү менен ишкердигин жайылтуу.
 • Экология тууралуу кабардар болуу.

Долбоор боюнча конкреттүү иш-чараларды камтыган, иш планы кеңири так баяндалып, чыгармачыл ыкма, бул же тигил тармактагы инновациялар колдонулган билдирүү-сунуштарга приоритет берилет. Билдирүү сунуштар  жыйнагынын SF-424 формасында толук тексти, маалыматтары толтурулган анкета, бюджет тууралуу жана башка далилдүү документтер 2017-жылдын 9-декабырына чейин BishkekProjectProposals@state.gov  дарегине жөнөтүлүшү зарыл.

Сунуштар англис тилинде(милдеттүү түрдө) жана орус же кыргыз тилинде берилиши зарыл. Электрондук почтадагы темасында сөзсүз “Демократияны өнүктүрүү боюнча комиссияга” деп  жазылып, андан соң долбоордун аты жазылышы керек.

Кеңири маалымат алуу үчүн Кошмо Штаттардын Элчилиги астындагы Демократиялык комиссиясынын гранттар боюнча Бишкектеги координатору менен байланышыңыздар: Emai: BishkekProjectProposals@state.gov.