АКШ Элчилеринин маданий мурастарды сактоо Фонду (AFCP)

АКШ Элчилеринин маданий мурастарды сактоо фонду (ЭМСФ)

АКШнын Кыргыз Республикасындагы элчилиги маданий мурастарды АКШнын Элчисинин маданитты сактоо фонду аркылуу сактоого багытталган долбоордук сунуштарга төмөндөгү эки тармак боюнча  конкурс жарыялайт:

МАДАНИЙ ОБЬЕКТТЕР ЖАНА КОЛЛЕКЦИЯЛАР

Иш–чаралар: музейлердин,  объекттердин аймагынын же ушул сыяктуу институттардын, объекттерин жана коллекцияларын өз калыбына келтирүү: археологиялык жана этнографиялык  объекттер, сүрөттөр, скульптуралар, кол жазмалар жана башка сактоого муктаж болгон музейдик объекттер. Ал объекттердин санына абалын жана сактоону жакшыртуу стратегиясын эске алуу менен муктаждыгын баалоо, сакташ жана коргош үчүн коллекциялардын инвентаризациясын кылуу, коллекцияларды сактоо жана көрсөтүү үчүн коопсуз айлана –чөйрөнү жаратуу же коллекцияларды сактоо боюнча атайын окутуу кирет.

МАДАНИЯТТЫН САЛТТУУ КӨРҮНҮШТӨРҮ

Иш-чаралар: окуу методу катары элге таратуу жана андан ары сакташ үчүн салттык музыканы, жок болуу коркунучу алдында турган тилдерин жана бийлердин түрүн  документтештирүү же көрсөтмө-уктурмага жазуу же жок болуу коркунучу алдында турган салттык турмушта колдонулуучу көркөм өнөрдүн жана кол өнөрдүн түрлөрүн сактоо боюнча окутуусун колдоо.

ЭМСФ маданият мурасын сакташ үчүн зарыл болгон долбоорлорду башкаруудагы тажрыйбасы жана жөндөмдүүлүгү болгон өкмөттүк эмес, коммерциялык эмес  уюмдардын, музейлерден, маданият министрлигинен же ушул сыяктуу институттардан же уюмдардан, АКШда жайгашкан уюмдардан  долбоордук сунуштарын карайт.

Акыркы тапшыруу мөөнөтү: 2018-жылдын 28 ноябры.

АКШ элчилигинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнөн маалыматты алсаңыздар болот: (996) 312 597 000 (7599), же  электрондук почтасы: zhaparovaak@state.gov

ЭМСФ жеке адамдардын, коммерциялык уюмдардын же мурдагы  ЭМСФ гранттарынын милдеттерин же отчеттук талаптарын аткарбаган мурдагы грант алуучулардын долбоорлорун карабайт. Фонд өнүгүп жаткан  өлкөлөргө маданий мурастарын  жоготпой сактап калууга колдоо жана АКШнын башка өлкөлөрдүн маданиятына урмат көрсөтүү максатында  2001-жылы уюшулган. Долбоорду башкаруу боюнча эмгек акы төлөө же административдик акы төлөө  долбоордун жалпы өлчөмү 5%ынан ашпоосу зарыл.

Долбоор сунуштамаларын төмөнкү дарекке жөнөтүңүз: zhaparovaak@state.gov

Бардык иш кагаздар англис тилинде кабыл алынат.

КАРЖЫЛООНУН АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ

Төмөндө көрстүлгөн бир жана андан көп маселелерди колдогон долбоорлор кайрадан 2019 –жылы каралат:

 1. Табигый кырсыктар болуучу жайларда табигый кырсыктарга учуроо тобокелдигин азайтуу
 2. Табигый кырсыктардан кийин маданият мурастарын калыбына келтирүү
 3. Дүйнөлүк маданият мурастарынын аймактык объекттерин сактоо

ЭМСФ төмөнкүлөрдү колдобойт:

 1. Жеке же коммерциялык менчикте болгон маданий обьекттерди, коллекцияларды же кыймылсыз мүлктү, жеке менчиктен коомдук менчикке план боюнча өтүп жаткан же өтүү мезгилинде жана долбоорду тапшыруу мезгилинде бул иш аягына жете элек болгондорду сактоону же сатып алууну.
 2. Табигый байлыктарды (физикалык, биологиялык, геологиялык түзүлүштөрдү, палеонтологиялык коллекцияларды, жоголуу коркунучу алдында турган жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн жашаган жерлерин, таштайлыктарды  ж.б.). Бул программа маданий мурастарды сактоого гана арналган;
 3. Адамдын сөөгүнүн калдыктарын сактоону;
 4. Массалык маалымат каражаттарын сактоону (гезиттерди, кинохроникаларды, радио жана ТВ программаларды ж.б.);
 5. Басылып чыккан материалдарды сактоону (китептертер, гезиттер жана журналдар жана ж.б.);
 6. Сабактар үчүн окуу программаларын же окуу материалдарын өнүктүрүүнү;
 7. Изилдөө максатындагы изилдөөчү археологиялык казууларды же сурамжылоолорду;
 8. Тарыхый илимий изилдөөлөрдү, эгер мындай изилдөөлөр сунушталган долбоордун жүйөлүү жана ажырагыс бөлүгү болсо бул талаптын эсебине кирбейт;
 9. Жаңы же иштеп жаткан музейлер үчүн жаңы обьекттерди, экспонаттарды же коллекцияларды сатып алууну же жаратууну;
 10. Жаңы имараттарды, кошумча имараттарды курууну же сыртынан жаап каптоону (мисалы: археологиялык обьекттердин жеринде);
 11. Эскерүү иш-чараларды жана экономикалык өнүгүүгө арналга маданияттын жана архитектуранын жаңы буюмдары үчүн комиссиялык жыйымын төлөөнү;
 12. Жаңы же азыркы мезгилдеги бийлердин заманбап жана адаптацияланган жоромолорду, ырларды, ырдоолорду, музыкалык композицияларды, оюндарды же башка аткарууларды жаратууну;
 13. Көчүрмөлөрдү же жашоодо жок болгон маданий обьекттердин же барчалардын божомолдуу реконструкциясын жаратууну;
 14. Маданий барчаларды бир жерден экинчи жерге которууну;
 15. Ар кандай себептер аркылуу өлкөдөн маданий обьекттердин же маданий барчалардын элементтерин чыгарып кетүүнү;
 16. Маданий обьекттерди же коллекцияларды санариптик маалымат ташуучуларга которууну, эгер бул процесс так аныкталган сактоо же документтештирүү аракеттери менен чоң долбоордун бир бөлүгү болсо бул талаптын эсебине кирбейт;
 17. Пландарды же башка изилдөөлөрдү сактоону, эгер алар изилдөөнүн натыйжасын ишке ашырыш үчүн чоң долбоордун бир бөлүгүн түзсө бул талаптын эсебине кирбейт;
 18. Акча резервдери, салымы жана кайра ачылган фонддорду (фонддор гранттын мөөнөтүндө (5 жылга чейин) өздөштүрүлүшү керек жана салымга же кайрадан ачыла турган фонддорду жаратууга колдонулбашы керек);
 19. Каражат жыйноочу кампанияларды каржылоону;
 20. Күтүлбөгөн жагдайлар, күтүлбөгөн жана ар кандай сарптоолор жана төгүмдөр;
 21. Грант жарыяланганга чейинки иштердин чыгымдарын, бирок гранттын координатору ал чыгымдарды бекиткен болсо бул талаптын эсебине кирбейт;
 22. Эл аралык унаа чыгымдарын, эгер жол жүрүү негизделген же сунушталган долбоордун ийгилигинин маанилүү бөлүгү болсо бул талаптын эсебине кирбейт;
 23. Кесиптик өнүгүү үчүн башка өлкөлөргө саякатка чыгууну же окууну;
 24. $10,000дон аз турган жеке долбоорлорду;
 25. Башка өлкөлөрдөгү АКШнын көз карандысыз долбоорлорун.

Фонд 2001 –жылы башка  өлкөлөргө маданий мурастарын сактоого колдоо жана АКШнын башка маданияттарга урматын көрсөтүү үчүн негизделген. Элчисинин фонду бүткүл дүйнөдөгү 700дөн ашуун долбоорго $33 млн өлчөмүндө колдоо көрсөттү. Каржыланган долбоорлорго тарыхый имараттарды реставрациялоого техникалык көмөк, музей жыйындыларын баалоо жана сактоо, археологиялык барчалырды сактоо, жоголуу коркунучунда турган салттуу өнөрлөрдү сактап калуу ниетинде документтештирүү, архивдер менен кол жазмаларды сактоо шарттарын жакшыртуу, оозеки чыгармачылыктын чыгармаларын жазып алуу жана жоголуу коркунучунда турган тилдерди документтештирүү иштери кирген.

АКШнын Мамлекеттик Департаментинин билим берүү жана маданият Бюросунун маданият мурасынын борбору ЭМСФти башкарат жана маданий мурастарды коргоо жана сактоо боюнча Департаменттин башка иштерин колдойт (http://exchanges.state.gov/heritage/afcp.html  толук маалымат үчүн).