АКШ Элчилеринин маданий мурастарды сактоо Фонду (ЭММС)

АКШнын Кыргыз Республикасындагы элчилиги АКШ элчилеринин маданий мурастарды сактоо фонду аркылуу маданий мурастарды сактоого багытталган долбоордук сунуштарды төмөндөгү жаатта кабыл алат:

МАДАНИЙ АЖАЙЫП ЖАЙЛАР

Региондо болгон байыркы жана тарых имараттарды, археологиялык ажайып жайларды же маданий ажайып жайлардын документацияларын сактоо максатында консервациялоо.

МАДАНИЙ ОБЪЕКТИЛЕР ЖАНА КОЛЛЕКЦИЯЛАР

Консервациялоого муктаждыкка баа берүү жана иштетүү, сакташ үчүн ивентаризация жүргүзүү, сактоого жана коллекцияны презетациялоого же коллекцияны кароо жана сактоо үчүн адистештирилген окутууга арналган коопсуздук чөйрөнү жаратуу.

МАДАНИЯТТЫН САЛТТУУ КӨРҮНҮШТӨРҮ

Окуу методу катары элге таратуу жана андан ары сакташ үчүн жайылтуу максатында салттык музыканы, жок болуу коркунучу алдында турган тилдерин жана бийлердин түрүн  документтештирүү же көрсөтмө-уктурмага жазуу же жок болуу коркунучу алдында турган салттык турмушта колдонулуучу көркөм өнөрдүн жана кол өнөрдүн түрлөрү сактоо боюнча окутуусун колдоо.

АКЫРКЫ ТАПШЫРУУЧУ МӨӨНӨТ:  6 декабрь 2019

АКШ элчилигинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнөн маалыматты алсаңыздар болот: (996) 312 597 000 (7599), же  электрондук почтасы: zhaparovaak@state.gov

ЭММС коммерциялык эмес уюмдардын, музейлердин, маданият министрликтердин же ушул сыяктуу институттардын же уюмдардын, АКШда жайгашкан уюмдардын  долбоордук сунуштарын карайт.

ЭММС жеке адамдардын, коммерциялык уюмдардын же мурдагы  ЭММС гранттарынын милдеттерин же отчеттук талаптарын аткарбаган мурдагы грант алуучулардын долбоорлорун карабайт.

Бүткүл докуменнтер англис тилинде кабыл алынат.

ЭГЕР ДОЛБООРДУК СУНУШТАМА ТӨМӨНДӨГҮ БИР ЖЕ АНДАН КӨП ТАРМАКТА ИШТИ АЛЫП БАРСА 2020 -ЖЫЛЫ КОШУМЧА КАРООГО ТАКТЫКТУУ БОЛОТ:

 1. Табигый кырсыктар болуучу жайларда маданий мурастардын табигый кырсыктарга учуроо тобокелдигин азайтуу
 2. Табигый кырсыктардан кийин маданият мурастарын калыбына келтирүү
 3. Дүйнөлүк маданият мурастарынын ажайып жайларын сактоо

ЭММС ТӨМӨНКҮ ИШ-ЧАРАЛАРДЫ ЖАНА ЧЫГЫМДАРДЫ КАРАБАЙТ ЖАНА ФОНД ТӨМӨНКҮ ИШ ЧАРАЛАРДЫН ЖЕ ЧЫГЫМДАРДЫН БИРИН КАМТЫГАН ДОЛБООР СУНУШТАМАЛАРДЫ ТАЛАПТАРГА ТУУРА КЕЛБЕГЕН ДЕП ЭСЕПТЕЙТ

 1. Жеке же коммерциялык менчикте болгон маданий объектилерди, коллекцияларды же кыймылсыз мүлктү, жеке менчиктен коомдук менчикке план боюнча өтүп жаткан же өтүү мезгилинде жана долбоорду тапшыруу мезгилинде бул иш аягына жете элек болгондорду сактоону же сатып алууну.
 2. Табигый байлыктарды (физикалык, биологиялык, геологиялык түзүлүштөрдү, палеонтологиялык коллекцияларды, жоголуу коркунучу алдында турган жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн жашаган жерлерин, таштайлыктарды  ж.б.). Бул программа маданий мурастарды сактоого гана арналган;
 3. Адамдын сөөгүнүн калдыктарын сактоону;
 4. Массалык маалымат каражаттарын сактоону (гезиттерди, кинохроникаларды, радио жана ТВ программаларды ж.б.);
 5. Басылып чыккан материалдарды сактоону (китептертер, гезиттер жана журналдар жана ж.б.);
 6. Сабактар үчүн окуу программаларын же окуу материалдарын өнүктүрүүнү;
 7. Изилдөө максатындагы изилдөөчү археологиялык казууларды же сурамжылоолорду;
 8. Тарыхый илимий изилдөөлөрдү, эгер мындай изилдөөлөр сунушталган долбоордун жүйөлүү жана ажырагыс бөлүгү болсо бул талаптын эсебине кирбейт;
 9. Жаңы же иштеп жаткан музейлер үчүн жаңы көргөзмөлөрдү, объектилерди же коллекцияларды алууну же жаратууну;
 10. Жаңы имараттарды жана кошумча имараттарды курууну же сыртынан жаап каптоону (мисалы: археологиялык ажайып жайлардын жеринде);
 11. Эскерүү иш-чараларды жана экономикалык өнүгүүгө арналган маданияттын жана архитектуранын жаңы буюмдары үчүн комиссиялык жыйымын төлөөнү.
 12. Жаңы же азыркы мезгилдеги бийлердин заманбап адаптацияланган жоромолун, ырларды, ырдоолорду, музыкалык композицияларды, оюндарды же башка аткарууларын жаратууну;
 13. Маданий объектилердин же ажайып жайлардын көчүрмөсүн же божомолдуу реконструкциясын жаратууну;
 14. Маданий ажайып жайлардын бир жерден экинчи жерге көчүрүүнү;
 15. Ар кандай себептер аркылуу өлкөдөн маданий объектилерди же маданий ажайып жайлардын элементтерин чыгарып кетүүнү;
 16. Маданий объектилерди же коллекцияларды санариптик маалымат ташуучуларга которууну, эгер бул процесс так аныкталган сактоо же документтештирүү аракеттери менен чоң долбоордун бир бөлүгү болсо бул талаптын эсебине кирбейт;
 17. Пландарды же башка изилдөөлөрдү сактоону, эгер алар изилдөөнүн натыйжасын ишке ашыруу үчүн чоң долбоордун бир бөлүгүн түзсө бул талаптын эсебине кирбейт.
 18. Акча резервдери, салымы жана кайра ачылган фонддорду (фонддор гранттын мөөнөтүндө (5 жылга чейин) өздөштүрүлүшү керек жана салым же кайрадан ачыла турган фонддорду жаратууга пайдаланылбашы керек);
 19. Каражат жыйноочу кампанияларды каржылоону;
 20. Күтүлбөгөн жагдайлар, күтүлбөгөн жана ар кандай сарптоолор жана төгүмдөрдү;
 21. Грант жарыяланганга чейинки иштердин чыгымдарын, бирок гранттын координатору бекиткен гранттардан башка;
 22. Эл аралык унаа чыгымдарын, эгер негизделген жол жүрүү же сунушталган долбоордун ийгилигинин маанилүү бөлүгү болсо бул талаптын эсебине кирбейт;
 23. Кесиптик өнүгүү үчүн башка өлкөлөргө саякатка чыгууну же окууну;
 24. $10,000ден аз же $200,000ден көп турган жеке долбоорлорду;
 25. Башка өлкөлөрдөгү АКШнын көз карандысыз долбоорлорун.

Фонд 2001 –жылы башка  өлкөлөргө маданий мурастарын сактоону колдоо жана АКШнын башка маданияттарга урматын көрсөтүү үчүн негизделген. АКШ элчилеринин фонду  бүткүл дүйнөдөгү 700дөн ашуун долбоорго 33 млн $ өлчөмүндө колдоо көрсөттү. Каржыланган долбоорлорго тарыхый имараттарды реставрациялоого техникалык көмөк, музей жыйындарын баалоо жана сактоо, археологиялык барчалырды сактоо, жоголуу коркунучунда турган салттуу өнөрлөрдү сактап калуу ниетинде документтештирүү, архивдер менен кол жазмаларды сактоо шарттарын жакшыртуу, оозеки чыгармачылыктын чыгармаларын жазып алуу жана жоголуу коркунучунда турган тилдерди документтештирүү иштери кирген.