Окуутучулар үчүн программалар

  • Педагогдук чеберчиликти өркүндөтүүчү программасы (TEA) – чет элдик окутуучуларга өз предмети боюнча тажрыйбасын байытууга, окутуучулук чеберчилигин дагы өркүндөтүүгө жана Кошмо Штаттар менен жакын таанышууга уникалдуу мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Эл аралык катышуучулар эки топ менен 75 мугалим 2016-2017-жылдардын жазында же күзүндө Кошмо Штаттарда саякатта болушат.