Кыргыз Республикасынын мыкты экспортоочулары аталды