Flag

An official website of the United States government

Климаттык өзгөрүүлөр боюнча Париж келишими
Тарабынан
1 МИНУТ ОКУЛДУ
January 22, 2021

 

21 января 2021 г.

Париж климат келишимин кабыл алуу

Америка Кошмо Штаттарынын атынан кабыл алуу

Мен, Жозеф Р.Байден, Америка Кошмо Штаттарынын Президенти, Парижде 2015-жылдын 12-декабрында кабыл алынган Париж келишимин көрүп, карап чыгып, бул кадамым менен аталган Макулдашууну жана анын ар бир беренесин жана пунктун Америка Кошмо Штаттарынын атынан кабыл алам.

2021-жылдын 20-январында, Вашингтондо кабыл алынды.

Жозеф Р. Байден