2500-ден ашуун башталгыч класстардын мугалимдери билимин жогорулатуу боюнча мамлекеттик сертификат алышат

2016-жылдын 24-августу

Бишкек – 23-24-августта, Нарын облусунда атайын окуу тренингдерден өтүшүп жаңы ыкмаларды үйрөнүшкөн 900-дөн ашык башталгыч класстардын мугалимдери, Кыргыз Билим берүү академиясынын сертификаттарына ээ болушат. Аталган мугалимдер биринчи класстан тартып төртүнчү класска чейинки окуучулардын окуу жөндөмдөрүн жакшыртуу менен инновациялык усулдарды өздөштүрүштү.

Ысык-Көл, Талас жана Жалал-Абад облустарында дагы 1600 башталгыч класстардын мугалимдери жакынкы апталарда сертификаттарын алышат. Сыйланган мугалимдер 72 сааттык кесиптик чеберчиликти жогорулатуу курстарынан окуп, алар негизги окуу компоненттери, ыкмаларды баалоо, практикалык көнүгүүлөрдү өтүү жана мектеп иш-чараларды уюштуруу боюнча билимдерин жогорулатышты. Бул курстарды USAID Билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте «Бирге окуйбуз» долбоорунун алкагында уюштурушкан.

USAIDдин Кыргыз Республикасындагы саламаттык сактоо жана билим берүү бөлүмүнүн директору Нора Магригал Нарын шаарында күбөлүктөрдү тапшыруу аземинде белгилеп кеткендей, «ар бир мугалимдин балдардын келечегине таасири өтө чоң. Ушул мугалимдер Кыргызстандын жарандарынын бүтүндөй муунун китеп окуу жөндөмүн жакшыртууга жардам берип, өлкөнүн экономикалык жана коомдук өнүгүшүнө салымын кошот».

Мугалимдердин кесиптик мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу жана акыркы окутуу ыкмаларын үйрөтүү башталгыч класстардын окуу жана текстти түшүнүү жөндөмүн жогорулатуу үчүн өтө маанилүү. USAIDдин «Бирге окуйбуз» долбоору 2013-жылдан бери өлкө боюнча 60%га чукул мектептерди камтыды жана 10400-гө жакын мугалимдер үчүн тренингдерди уюштурду. Анын ичинен 7000-ден ашуун башталгыч класстардын мугалимдери Кыргыз Билим берүү академиясынын сертификаттарына ээ болушуп, алар азыр өздөрүнүн мектептеринде окутуунун жаңы ыкмаларын колдонуп жатышат.

USAID жана Билим берүү жана илим министрлиги жаңы окуу стандарттарын аныктоодо, мектептерге колдонмолорду иштеп чыгууда, мугалимдерди даярдоодо жана окуучулардын окуу көндүмдөрүн баалоодо биргеликте иш алып барышат, ошондой эле өлкө боюнча окуу кызыкчылыгын жайылтуу үчүн коомдук иш-чараларды биргеликте уюштурат.