Сот-айымдардын Ассоциациясынын жигердүү түзүлүшү

27-декабрында жыйырма жети сот-айым чогулуп Сот-айымдардын Ассоциациясынын түзүлүшүн талукуулашты.  Бул программа ЮСАИДтин Эл аралык мыйзам өнүгүү уюму жана АКШ Юстиция департаментинин чет өлкөдөгү прокурордук өнүгүү, көмөктөшүү жана окутүү офиси тарабынан колдонулган.

Жогорку соттун орун басары Гүлбара Калиева чогулушту ачып, аялдардын укук коргоо жана сот системаларындагы ролунун зор маанилүүлүгүн баса белгилеп кетти.  Конституциялык палатанын өкүлдөрү Чынара Айдарбекова менен Мээргүл Бобукеева октябрь айында катышып келген Сан Диегодогу Улуттук Сот-айымдардын Ассоциациясы жана Эл аралык Сот-айымдардын конференциясы жөнүндө ой бөлүштү.  Экөө тең Соня Сотомайор жана Рут Бейдер Гинзбургдун кызматы менен өзгөчө таасирленишкен.  Вера Ткаченко (UNODC программанын менеджери) жана Назгүл Бейшеева (Социалдык өнүгүү министрликтин Гендердик саясат бөлүмүнүн жетекчиси) Кыргызстандагы гендердик маселелер жөнүндө баяндама кылышты.

Сот аялдар үйдөгү зомбулук, үй бүлөлүк, ювеналдык жана социалдык маселелер боюнча жумушту кеңейтүүгө ниеттенүүдө жана сот-айымдардын Ассоциациясы ушул жумушту алып бара турган туура болушу ыктымал деп эсептөөдө.  Катышуучулар январь айдын аягына чейин макулдашып алдыга жыла тургандай ниет менен резолюцияны даярдоо жана соттун баарысынын кызыктар болгонун тактоо жөнүндө бир ойго келишти.