Flag

An official website of the United States government

Жигердүү жарандар USAIDдин жана жергиликтүү бийликтин колдоосу менен Көк-Жаңгактагы паркты калыбына келтиришти
Тарабынан
2 МИНУТ ОКУЛДУ
March 30, 2023