Бирге ойноо: Борбор Азия жана АКШ кызматташтыгына 25 жыл